Avaleht / Organisatsioonist / ESFist toetatavad tegevused / Õpetaja ja koolijuhi täienduskoolitus / Arendame hindamisvahendeid

Arendame hindamisvahendeid

Töötame välja mudelid koolijuhtide kompetentside hindamiseks, eneseanalüüsiks ning tagasiside kogumiseks.

Koolitame ja arendame hindamist läbi viivaid osapooli erinevate seminaride, töötubade ja treeningute kaudu.

Peame oluliseks õpetajate ja koolijuhtide täienduskoolituse kvaliteedi tõstmist. Hea kvaliteedi nimel töötame välja kvaliteedikriteeriumid nii riigieelarvest kui ESF vahenditest õpetajate ja koolijuhtide täiendusõppe pakkujatele.