Avaleht / Struktuuritoetused / Toetatud projektid/programmid

Toetatud projektid ja programmid


Struktuuritoetuste perioodil 2014-2020 Innove vahendusel toetust saanud projektid

 • ESF taotlusvoorust "Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul" (17.10-28.11.2016) toetust saanud projektid.
   
 • ESF taotlusvoorust "Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmete töölesaamist toetavad hoolekandeteenused" (01.08-31.10.2016) toetust saanud projektid.
   
 • ESF taotlusvoorust "Täiskasvanute võtmepädevuste arendamine" (27.06-17.08.16) toetust saanud projektid.
   
 • ESF taotlusvoorust "Madala haridustasemega täiskasvanute tagasitoomine tasemekoolitusse ja õppes osalemise toetamine" (17.03-02.06.2016) toetust saanud projektid.
   
 • ESF taotlusvoorust "Töötavate või tööd alustavate õpetajate lisaeriala omandamine" (20.04-31.05.2016) toetust saanud projektid.
   
 • ESF taotlusvoorust "Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks" (20.04-23.05.2016) toetust saanud projektid.
   
 • ESF taotlusvoorust "Üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste ümberkorraldamist või alustamist toetavad meeskonnakoolitused" (20.04-23.05.2016) toetust saanud projektid.
   
 • ESF taotlusvoorudest "Õpetajate täiendusõpe" (27.01–02.03.2016), "Õpetajate baaskoolitused" (27.01–29.02.2016) ja "Kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis" (21.12.2015-15.02.2016) toetust saanud projektid.
   
 • ESF taotlusvooru "Töölesaamist toetavad teenused" (02.11.2015-11.01.2016) tegevusest "Pikaaegsete töötute konkurentsivõime tõstmine ning tööle aitamine" toetust saanud projektid ning tegevuse "16–29-aastaste noorte konkurentsivõime tõstmine ja tööle aitamine" jooksvast taotlusvoorust toetust saanud projektid (seisuga 09.02.2017).
   
 • ESF taotlusvoorust "Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele lastele" (29.06-31.08.2015) toetust saanud projektid.Struktuuritoetuste perioodil 2007-2013 Innove vahendusel toetust saanud projektid ja programmid