Avaleht / Üldharidus / Infopäevad ja seminarid

Infopäevad ja seminarid

Infopäevad ja seminarid käsitlevad tasemetööde, põhikooli- ja gümnaasiumieksamite ning riigieksamitega võrdsustatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamite nõudeid, ülesehitust, hindamiskriteeriume ning suulise ja kirjaliku osa hindamist.

Seminaride teema, aegade ja sihtrühma/sihtrühmade täpsustatud kirjeldused leiate seminarile registreerimisel.

Registreerimisvormid (elektroonsed) avatakse hiljemalt 20 päeva enne seminari toimumist.

Osalemine on õpetajatele tasuta, sõidukulud katab lähetaja.

Küsimuste korral palun pöörduge Anneli Võssokova poole 735 0625, anneli.vossokova@innove.ee

Lisandväärtuse infopäevad

Registreeri infopäevadele Tallinnas, Jõhvis, Pärnus ja Tartus SIIN. Eesti keele teise keelena gümnaasiumi ja põhikooli lõpueksami hindajate ja intervjueerijate seminarid 

Oodatud on õpetajad, kes käisid viimati seminaril enne 1. septembrit 2014 või kes ei ole varem eksameid hinnanud ega intervjueerinud, aga on seotud 2017. aasta eesti keele teise keelena gümnaasiumi või põhikooli lõpueksami suulise osa hindamise või intervjueerimisega.

TALLINN
24. novembril 2016. a kell 15.30–17.30 (SA Innove, Lõõtsa 4, ruum 108) 
30. novembril 2016. a kell 15.30–17.30 (SA Innove, Lõõtsa 4, ruum 109) 
2. detsembril 2016. a kell 15.30–17.30 (SA Innove, Lõõtsa 4, ruum 110) 
8. detsembril 2016. a kell 15.30–17.30 (SA Innove, Lõõtsa 4, ruum 108)
14. detsembril 2016. a kell 15.30–17.30 (SA Innove, Lõõtsa 4, ruum 108)

JÕHVI 
29. novembril 2016. a kell 15.00-17.00 (Jõhvi Riigigümnaasium, Hariduse 5b, Jõhvi, ruum 212)
6. detsembril 2016. a kell 15.00-17.00 (Jõhvi Riigigümnaasium, Hariduse 5b, Jõhvi, ruum 212)

Päevakava:

15.30–17.30 – suulise osa läbiviimise põhimõtted, näidiste analüüs ja hindamine, arutelu ja täiendavad küsimused.

Lisaseminar 2017. aasta kevadel, aeg ja koht täpsustamisel.

Kontakt: Ethel Roosna, eesti keele teise keelena peaspetsialist, ethel.roosna@innove.ee Inglise keele (riigieksam) 

2017. aasta kevadel toimuvad riigieksami seminarid Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Rakveres. Täpsem info veebruaris.

Osalema on oodatud õpetajad, kes viimati käisid seminaril enne 1. septembrit 2014 või kes ei ole varem eksameid hinnanud ega intervjueerinud, aga on seotud 2017. aasta inglise keele riigieksami suulise osa hindamisega. Seminaril osalemine annab õiguse hinnata inglise keele riigieksami suulist osa aastatel 2017–2019.Inglise keel (põhikooli lõpueksam) 

2017. aasta kevadel toimub põhikooli lõpueksami seminar Tallinnas.
Täpsem info veebruaris.


Saksa keel (põhikooli lõpueksam)

Saksa keele põhikooli lõpueksamit tutvustav seminar toimub Tallinnas 20. veebruaril 2017 kell 12:00-15:30 (SA Innove, Lõõtsa 4, ruum Hiiumaa).

Oodatud on kõik saksa keele õpetajad, ennekõike õpetajad, kes ei ole viimase kolme aasta jooksul seminaridel osalenud, aga on seotud 2017. aasta saksa keele põhikooli lõpueksami kirjaliku osa hindamise, suulise osa hindamise või intervjueerimisega.

Registreeru seminarile SIIN


Vene keel (põhikooli lõpueksam)

Vene keel võõrkeelena põhikooli lõpueksamit tutvustavad seminarid toimuvad Tallinnas 26. jaanuaril 2017 kell 13.30-16.30 (SA Innove, Lõõtsa 4, ruum Hiiumaa) ja Tartus 2. veebruaril 2017 kell 13.30-16.30 (Tartu Aleksander Puškini Kool, Uus 54).

Oodatud on vene keele võõrkeelena õpetajad, ennekõike õpetajad, kes ei ole varem vastavatel seminaridel osalenud, aga on seotud 2017. aasta vene keele põhikooli lõpueksami kirjaliku osa hindamise, suulise osa hindamise või intervjueerimisega.

Päevakava:
- eksami kirjutamisosa näidiste analüüs ja hindamine,
- suulise osa läbiviimise põhimõtted,
- näidiste analüüs ja hindamine.

Palume registreeruda hiljemalt 19. jaanuaril 2017:

registreerumine 26.01.17 TALLINNA seminarile
registreerumine 02.02.17 TARTU seminarile

Lisainfo: 
Mare Kasuri
mare.kasuri@innove.ee